وب سایت رسمی نمایندگی فروش صبانت تلفن: 4-02188508161

مناطق تحت پوشش

آیا تحت پوشش خدمات ما قرار دارید؟

ثبت نام آنلاین

با ثبت نام انلاین شما هم صبانتی شوید

سرویسهای ویژه فصل

 • بسته پیشنهادی شماره 1
 • بسته 1

 • سرعت اتصال : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک : 5 گیگ
 • مدت زمان استفاده: 6 ماه
 • مودم رایگان : ندارد
 • استفاده شبانه: نیم بهاء
 • قیمت بدون مالیات: 20 هزارتومان
 • بسته پیشنهادی شماره 2
 • بسته 2

 • سرعت اتصال : 8 مگابیت
 • حجم ترافیک : 53 گیگ
 • مدت زمان استفاده: 1 سال
 • مودم رایگان : دارد
 • استفاده شبانه: نیم بهاء
 • قیمت بدون مالیات: 170 هزارتومان
 • بسته پیشنهادی شماره 3
 • بسته 3

 • سرعت اتصال: 8 مگابیت
 • حجم ترافیک : 45 + 15 گیگ
 • مدت زمان استفاده: 1 سال
 • مودم رایگان: ندارد
 • استفاده شبانه: نیم بهاء
 • قیمت بدون مالیات: 200 هزارتومان
 • بسته پیشنهادی شماره 4
 • بسته 4

 • سرعت اتصال: 12 مگابیت
 • حجم ترافیک : 3 گیگ
 • مدت زمان استفاده: 6 ماه
 • مودم رایگان: ندارد
 • استفاده شبانه: نیم بهاء
 • قیمت بدون مالیات: 10 هزارتومان
 • بسته پیشنهادی شماره 5
 • بسته 5

 • سرعت اتصال: 12 مگابیت
 • حجم ترافیک: 3 گیگ
 • مدت زمان استفاده: یک سال
 • مودم رایگان: دارد
 • استفاده شبانه: نیم بهاء
 • قیمت بدون مالیات: 59 هزارتومان

1- به قیمتهای فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه خواهد شد
2-چنانچه متقاضی بسته شماره 5 باشید و نیازی به مودم نداشته باشید، شرکت به شما 15 گیگ حجم ترافیک رایگان خواهد داد.


اعطای نمایندگی

پذیرش نمایندگی

فروشگاه صبانت

سوالات رایج شما

سوالات رایج شما

مرکز آموزش